Starters


Een eigen zaak starten:


Bij de oprichting van een eenmanszaak, V.O.F., Comm.V.,...in hoofdberoep of bijberoep, btw-plichtig of niet btw-plichtig, komt heel wat bij kijken. Als boekhouder is het de taak om startende zelfstandigen te helpen en ondersteunen daar waar nodig.


Enkele taken die Y-Consult voor u kan doen:


  • Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds (sociale bijdragen)
  • Aanvraag inschrijving vestigingseenheid in de kruispuntbank van ondernemingen (KBO)
  • Aanvraag tot btw-identificatie (btw-nummer)
  • Een dossier aanmaken van uw zaak met daarin een onderverdeling en alle nodige documenten (E-id afdruk, kopie diploma's en/of attesten, contracten, sociaal, btw, boekhouding, ...)
  • Kostprijs -en omzet berekening (verwachte jaarcijfers)
  • Advies verlenen
  • ...


Y-CONSULT

Boekhouding & fiscaliteit